De Drentse veenkoloniën vormen een rijk cultuurhistorisch gebied. Van de vroege ontginning van het veen, tot het huidige uitgestrekte landbouwlandschap met lintdorpen en kanalen; de veenkoloniën zijn uniek. De Stichting Moor wil dit gebied onder de aandacht brengen en houden, door aandacht te geven aan natuur en cultuur. De stichting zetelt in de dorpen Annerveenschekanaal – een beschermd dorpsgezicht – en Spijkerboor, dat ligt aan de Hunze en grenst aan de natuurgebieden die door het Drentse Landschap worden beheerd: het Annermoeras en Breevenen.


De Stichting Moor heeft als doel:


‘het bevorderen van de bekendheid van en interesse in het Drentse Veenkoloniale gebied en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren van culturele, literaire en muzikale activiteiten, het (laten) publiceren van boeken en eventuele andere geschriften, het beheren van auteursrechten, naburige rechten en dergelijke en voorts door alle andere wettige middelen’.

Artikel 2 oprichtingsakte


Het bestuur van de stichting bestaat uit Willem Dijkema, Jan Hoekman en Jos Seidel. De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 56383274.